Shree Bajkhedawal Brahmin Samaj, Ahmedabad

Trustees:

 1. Shri Bhushan Bhatt
 2. Shri Maulik Dave
 3. Shri Shailesh Joshi
 4. Shri Dinesh Joshi
 5. Shri Prashant Desai
 6. Dipika Pandya
 7. Chhaya Mehta

Lifetime Invited Mahila Samaj Trustee – Smt. Shardaben Dave

Advisors:

 1. Shri Jayendra Mehta
 2. Shri Bhadresh Bhatt
 3. Shri Manoj Joshi
 4. Shri Ashik Mehta
 5. Jayshree B. Dave

President: Shri Snehal Bhatt (9824077881)

Vice Presidents:   Smt. Ulka Dave (9925011251), Shri Dipak Bhatt (9824054301)

Secretary: Shri Jayesh Dave (9687604361)

Joint Secretary:  Shri Himanshu Bhatt  (9978911705), Shri Bhavesh Pandya (9898535030)

Treasurer: Shri Vipin Bhatt (9429910853)

Joint Treasurer :  Shri  Dilip Pandya(9898294049)

 

Committee Members:

 1. Shri Ashok Bhatt – 9427703144
 2. Shri Pratul Shelat – 9824079392
 3. Shri Umakant Shelat – 9824633618
 4. Shri Kirit Dave – 9879752805
 5. Shri Ashwin Bhatt – 9898068934
 6. Shri Devang Joshi – 9925362480
 7. Shri Keyur Joshi – 9558824864
 8. Shri Vinay Dave – 9427336936
 9. Shri Sunil Dave – 8401577768
 10. Sweta Dave – 9998102233
 11. Nidhi Bhatt – 9924127063
 12. Ami Thaker – 9998576369
 13. Sonal Thaker – 9989842277
 14. Dhwani Dave – 9687889600

 

Baj-Samachar E-patrika :

Editor            :               Shri Hetal Bhatt
Joint Editors:              Shri Ashok Bhatt, Shri Snehal Bhatt

WhatsApp – Bajkhedawal Group Admin:               Shri Bhavesh Pandya

 

Shree Bajkhedawal Yuva Samaj, Ahmedabad

Trustees              :

Shri Maulik Dave
Dr.  Manoj Pandya
Shri Prashant Desai
Shri Ashik Mehta
Shri Snehal Bhatt

Shree Bajkhedawal Mahila Samaj, Ahmedabad

Trustees              :

Smt. Shardaben Dave
Smt. Dipikaben Pandya
Ms. Jayshree B. Dave